Po@dium 2016

2016

was een themajaar: Berlijn. Centraal daarin een fietsreis, die ik eind mei-begin juni maakte naar Berlijn. De zomermaanden (juni, juli en augustus) stond een andere reis centraal, in 2013, en het verhaal is in drie delen verteld, Een kleine feuilleton dus met als titel: Eine glückliche Reise. Eind september volgde een Po@dium over muziek, eind oktober een over boeken.

Het ‘Berlijn-jaar’ werd in november afgesloten met het verschijnen van een papieren bundel, waarin alle verhalen bij elkaar komen in één verhaal. Daarbij ingestoken een CD met relevante liedjes.

De bundel is zowel in een Friese (nei Berlyn) als een Nederlandse versie (naar Berlijn) verschenen werd gepresenteerd tijdens een zestal voorstellingen in en buiten Friesland.

Po@diumberjocht desimber 2015

Po@diumberjocht Jannewaris

Po@dium 2016 – 1.Ein febrewaris

Po@dium 2016 – 2. Ein maart

Po@dium 2016 – 3 ein april

Po@dium 2016 – 4 ein maaie

Po@dium 2016 – 5 begjin juny

Po@dium 2016 – 6 ein juny

Po@dium 2016 – 7 ein july

Po@dium 2016 – 8 ein augustus

Po@dium 2016 – 9 september Frysk

Po@dium 2016 – 9 september Nederlands

Po@dium 2016 – 10 oktober Frysk

Po@dium 2016 – 10 oktober Nederlands

Po@dium 2016 – 11 desimber Frysk

Po@dium 2016 – 11 december Nederlands